Tin Kinh Tế

Tin Kinh Tế

Thông tin kinh tế trong tỉnh (16-9-2018)

Theo đề xuất của Sở Công Thương, UBND tỉnh vừa đồng ý xóa 3 cụm công nghiệp gồm Tân Bình (thành phố Tây Ninh), Trường Hòa (Hòa Thành) và Thành Long (Châu Thành), với tổng diện tích 180,7 ha.
  Website phục vụ cho việc bán tên miền baucana.com